தமிழ் போப்பாண்டவர் யின் அர்த்தம்

போப்பாண்டவர்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    திருத்தந்தை.