தமிழ் போர்க் கப்பல் யின் அர்த்தம்

போர்க் கப்பல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    போரில் பயன்படுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட கப்பல்.