தமிழ் மகரகாந்தி யின் அர்த்தம்

மகரகாந்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மீன் வடிவில் அமைந்த கழுத்தணி.