தமிழ் மகவு யின் அர்த்தம்

மகவு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு சிறு குழந்தை.