தமிழ் மகாசமுத்திரம் யின் அர்த்தம்

மகாசமுத்திரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பெருங்கடல்.

    ‘இந்து மகாசமுத்திரம்’