தமிழ் மகிழம்பூ யின் அர்த்தம்

மகிழம்பூ

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மகிழமரத்தின் பூ.