தமிழ் மச்சு யின் அர்த்தம்

மச்சு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு மாடி.