தமிழ் மீட்டர் வட்டி யின் அர்த்தம்

மீட்டர் வட்டி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு குறைந்த காலத்துக்கு வசூலிக்கப்படும் அதிக விகிதத்திலான வட்டி.