தமிழ் மட்டைத்தேள் யின் அர்த்தம்

மட்டைத்தேள்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பூரான்.