தமிழ் மடவை யின் அர்த்தம்

மடவை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (முகத்துவாரத்திலும் நன்னீரிலும் காணப்படும்) பக்கவாட்டில் வெள்ளி நிறத்திலும் அடிப்பகுதியில் வெள்ளையாகவும் இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைப் பெரிய மீன்.