தமிழ் மடாலயம் யின் அர்த்தம்

மடாலயம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மதத் துறவிகள் வசிக்கும் இடம்.

    ‘புத்த மடாலயம்’