தமிழ் மண்ணா யின் அர்த்தம்

மண்ணா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் அரை மீட்டர் நீளத்தில் உருண்டையாகவும் சதைப்பற்றோடும் இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைக் கடல் மீன்.