தமிழ் மண்வெட்டி யின் அர்த்தம்

மண்வெட்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (மண்ணை வெட்டி அள்ளிப் போடப் பயன்படுத்தும்) மரப் பிடியில் தடித்த இரும்புத் தகடு பொருத்தப்பட்ட கருவி.