தமிழ் மணாளன் யின் அர்த்தம்

மணாளன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கணவன்.