தமிழ் மணிக்கூட்டுக் கோபுரம் யின் அர்த்தம்

மணிக்கூட்டுக் கோபுரம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மணிக்கூண்டு.

    ‘மணிக்கூட்டுக் கோபுரத்தின் அருகில்தான் பாடசாலை உள்ளது’