தமிழ் மத்தியதர யின் அர்த்தம்

மத்தியதர

பெயரடை

  • 1

    நடுத்தரப் பிரிவைச் சேர்ந்த.

    ‘மத்தியதர வர்க்கம்’