தமிழ் மதரசா யின் அர்த்தம்

மதரசா

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    (பெரும்பாலும் மசூதியோடு இணைக்கப்பட்ட) இஸ்லாமிய மதக் கொள்கைகளைப் போதிக்கும் பள்ளி.