தமிழ் மனம்துணி யின் அர்த்தம்

மனம்துணி

வினைச்சொல்-துணிய, -துணிந்து

  • 1

    மனத்தில் துணிவை ஏற்படுத்திக்கொண்டு விரும்பத்தகாத அல்லது கடினமான ஒன்றைச் செய்வதற்கு முயலுதல்.

    ‘அப்பாவை ஏமாற்ற எனக்கு மனம்துணியவில்லை’
    ‘எப்படியும் ஒரு பத்திரிகையை ஆரம்பித்துவிடுவதென மனம்துணிந்துவிட்டேன்’