தமிழ் மனஸ்தாபம் யின் அர்த்தம்

மனஸ்தாபம்

பெயர்ச்சொல்