தமிழ் மனிதக் கழிவு யின் அர்த்தம்

மனிதக் கழிவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மனித உடம்பிலிருந்து வெளியேறும் சிறுநீர் மற்றும் மலம்.