தமிழ் மனோரதம் யின் அர்த்தம்

மனோரதம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (ஒருவரின்) விருப்பம்; எண்ணம்.

    ‘ஒரு பெரிய பாடகனாக வேண்டும் என்கிற அவனுடைய மனோரதம் நிறைவேறியது’