தமிழ் மயிர் யின் அர்த்தம்

மயிர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முடி.

    ‘மயிர்க் கற்றை’
    ‘அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த மயிர்’