தமிழ் மயிர்க்கால் யின் அர்த்தம்

மயிர்க்கால்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ரோமக்கால்.