தமிழ் மரவாடி யின் அர்த்தம்

மரவாடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மரம், பலகை போன்றவற்றை விற்பனை செய்யும் கடை.