தமிழ் மீலாது நபி யின் அர்த்தம்

மீலாது நபி

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    நபிகள் நாயகம் பிறந்த நாள்.