தமிழ் மாணவன் யின் அர்த்தம்

மாணவன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பள்ளியிலோ கல்லூரியிலோ கல்வி கற்பவன்.