தமிழ் மாணாக்கன் யின் அர்த்தம்

மாணாக்கன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மாணவன்.