தமிழ் மாணிக்கம் யின் அர்த்தம்

மாணிக்கம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கரும் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள விலை உயர்ந்த கல்.