தமிழ் மாதர் யின் அர்த்தம்

மாதர்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பெண்கள்.

    ‘மாதர் சங்கம்’