தமிழ் மானிடம் யின் அர்த்தம்

மானிடம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மனித இனம்.