தமிழ் மாமன்னன் யின் அர்த்தம்

மாமன்னன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பேரரசர்.