தமிழ் மார்வாடி யின் அர்த்தம்

மார்வாடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும்) வட இந்திய வியாபாரி.