தமிழ் மாலைக்கண் யின் அர்த்தம்

மாலைக்கண்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மாலையில் மங்கலான ஒளியில் பார்க்க முடியாத பார்வைக் குறைபாடு.