தமிழ் மிடா யின் அர்த்தம்

மிடா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தண்ணீர் வைக்கப் பயன்படும்) பெரிய மண் பானை.