தமிழ் மிதிவண்டி யின் அர்த்தம்

மிதிவண்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கால்களால் மிதித்து இயக்கப்படும் இரண்டு சக்கர வாகனம்; சைக்கிள்.