தமிழ் மின்தேக்கி யின் அர்த்தம்

மின்தேக்கி

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    மின்சாரத்தைச் சேமித்து வைக்கும் சாதனம்.