தமிழ் மின்னூட்டம் யின் அர்த்தம்

மின்னூட்டம்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    ஒரு பரப்பில் மின்சாரம் செலுத்தப்பட்டிருக்கும் நிலை.