தமிழ் மின்புலம் யின் அர்த்தம்

மின்புலம்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    மின்சாரம் பாயும் பரப்பு.