தமிழ் மின் கம்மியர் யின் அர்த்தம்

மின் கம்மியர்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு மின்சாரம் தொடர்பான பணிகளில் தொழில்நுட்பப் பயிற்சி பெற்றவர்.