தமிழ் முக்கோணம் யின் அர்த்தம்

முக்கோணம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மூன்று பக்கங்களையும் மூன்று கோணங்களையும் உடைய ஒரு வடிவம்.

    ‘முக்கோண வடிவில் ஒரு சுவர்க் கடிகாரம்’