தமிழ் முட்டுப்பாடு யின் அர்த்தம்

முட்டுப்பாடு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு தடை; இடையூறு.

    ‘முன்னேறுவதற்கு எத்தனையோ முட்டுப்பாடுகள்’