தமிழ் முடுக்குத் தெரு யின் அர்த்தம்

முடுக்குத் தெரு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வளைந்துவளைந்து செல்லும், அகலம் குறைந்த தெரு.