தமிழ் முந்திரிப் பருப்பு யின் அர்த்தம்

முந்திரிப் பருப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முந்திரிக் கொட்டையிலிருந்து எடுக்கப்படும் பருப்பு.