தமிழ் முன்னங்கை யின் அர்த்தம்

முன்னங்கை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மணிக்கட்டுக்கும் கைமூட்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி; முழங்கை.