தமிழ் மும்முனை இணைப்பு யின் அர்த்தம்

மும்முனை இணைப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மூன்று தடங்களில் வழங்கப்படும் குறைந்த அழுத்தம் உள்ள மின்சாரம்.