தமிழ் முயல் யின் அர்த்தம்

முயல்

வினைச்சொல்முயல, முயன்று

  • 1

    விடாமல் ஊக்கத்தோடு முனைதல்; முயற்சி செய்தல்.

    ‘நீ எந்த அளவுக்கு முயல்கிறாயோ அந்த அளவுக்கு வெற்றி கிட்டும்’
    ‘எல்லோருடைய ஆதரவையும் பெற முயல்வோம்’

தமிழ் முயல் யின் அர்த்தம்

முயல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நீண்ட காதுகளை உடையதும் வேகமாக ஓடக்கூடியதும் கிழங்கு முதலியவற்றை உண்டு வாழ்வதுமான சிறு விலங்கு.