தமிழ் முற்பிறவி யின் அர்த்தம்

முற்பிறவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (இந்து மத நம்பிக்கையின்படி) தற்போதைய பிறவிக்கு முந்தைய பிறவி.