தமிழ் முற்றும் யின் அர்த்தம்

முற்றும்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எல்லாம்; அனைத்தும்.

    ‘முற்றும் துறந்த முனிவர்’

தமிழ் முற்றும் யின் அர்த்தம்

முற்றும்

வினையடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு முற்றிலும்.

    ‘அவருடைய இலக்கிய நோக்கு முற்றும் மாறுபட்டது’