தமிழ் முள்ளங்கிக் கீரை யின் அர்த்தம்

முள்ளங்கிக் கீரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முள்ளங்கிச் செடியின் (உணவாகும்) இலை.