தமிழ் மூக்குப்பேணி யின் அர்த்தம்

மூக்குப்பேணி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மூக்கு வைத்த தம்ளர்.